Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Documentației de delegare a Serviciului Public de Salubritate conf, proiectului SMID Prahova și acordarea unui mandat special rep Com Tomsani, în AGADI