Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Listei terenurilor disponibile, proprietate privata a comunei Tomșani, care pot fi atribuite tinerilor în baza Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală