Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind închirierea bunurilor aparținqnd unităților de învățământ de la nivelul UAT com Tomșani, jud Prahova