Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea PUZ-Schimbare de destinație teren S de 2700m.p., din zona mixtă în zonă instituții și servicii