Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU extindere intravilan(34600 mp) pentru zonă mixtă unități agrozootehnice, industriale, depozite în comuna Tomșani nr cadastral 21538T26, P216 proprietate privată a Comunei Tomșani