Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor orelor de muncă ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat ptr 2016