Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionearea situațiilor de urgență la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2014