Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta