Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani, județul Prahova, pentru anul 2016