Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova