Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei Tomșani, județul Prahova,2014-2020