Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova", a principalililor indicatori tehnico-economici precum și a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul "Sistem de de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova"