Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului "Inființare rețea de canalizare comuna Tomșani, județul Prahova", precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia