Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului Asfaltare drumuri sătești în satele Tomșani, Magula, Loloiasca, comuna Tomșani, județul Prahova, precum și a altor măsuri necesare implementări acestora