Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat persoanelor fizice de pe raza comunei Tomșani, județul Prahova