Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea alipirii de parcele la un imobil-teren proprietate privată a comunei Tomșani, județul Prahova