Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani, județul Prahova, cu alte autorități locale, instituții și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile, în vederea constituirii Grupului de Actiune Locală Valea Budureasca