Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani, judetul Prahova cu alte autorități locale, instituții si reprezentanți ai sectorului privat în vederea constituirii "Grupul local de acțiune locală" pentru gestionarea fondului piscicol, numit FLAG ISTRIȚA