Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Jud Prahova în vederea realizării obiectivului "Sistem de alimentare cu apă"