Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Asfaltare drumuri locale DS578,DS409,DS185,DS504,DS500,DS903 în comuna Tomșani