PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Asfaltare drumuri locale DS578,DS409,DS185,DS504,DS500,DS903 în comuna Tomșani