Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Consolidare școală veche Magula