Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea obiectivului Realizare rețea canalizare, ridicări topo, studii geotehnice, documentație tehnică, studiu de fezabilitate