Hotărârile consiliului local ➠ Hotarare privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu Județul Prahova în vederea realizării ob de interes public Continuare lucrări-Reabilitare cladiri în care funcționează Școala Veche Magula