Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu judetul Prahova în vedera realizării obiectivelor "Proiectare și montare generatoare electrice la Primăria Tomșani și Scoala gimnazială Tomșani" și "Proiectare extindere și RK la Scoala Loloiasca" precum și pentru continuarea perteneriatului pentru "Extindere sistem de alimentare cu apă, comuna Tomșani"