Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea asocierii comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării în comun a lucrărilor de asfaltare a unor drumuri locale