Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019