PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019