Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018