Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova pe anul 2012