Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul com Tomșani