Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea casării unor bunuri mobile din patrimoniul comunei Tomșani, județul Prahova