Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală, domnișoarei Constantin Diana-Luminița