PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea cesiunii drepturilor și obligatiilor ce revin Dr.Popescu Smaranda-Cornelia în baza Contractului de concesiune nr.6035 din 23.12.2010 și Contractului de comodat nr.5161 din 02.10.2012, către Dr.Ungureanu Giorgiana