Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea cesiunii drepturilor și obligatiilor ce revin Dr.Popescu Smaranda-Cornelia în baza Contractului de concesiune nr.6035 din 23.12.2010 și Contractului de comodat nr.5161 din 02.10.2012, către Dr.Ungureanu Giorgiana