Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea cesiunii drepturilor și obligațiilor ce revin executantului SC Atm Construct