Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Tomșani pe anul 2011