Hotărârile consiliului local ➠ Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Tomsani pe anul 2013