Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomșani