Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului necesar amplasări unei stații de pompare a apei