Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului pe care se află Stația de Reglare, Măsurare și Predare a gazelor naturale, componenta a Sistemului de alimentare cu gaze a comunei Tomșani, județul Prahova