Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului local Tomșani, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Scoala gimnazială Prof.Dinu Mihail-Dan, sat Magula, comuna Tomșani