PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului local Tomșani, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Scoala gimnazială Prof.Dinu Mihail-Dan, sat Magula, comuna Tomșani