Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului local Tomșani, în consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Prof. Dinu Mihail-Dan, sat Magula, comuna Tomșani