Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil-teren proprietate privată a com.Tomșani,jud Prahova