Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea dezmembrării de parcele la un imobil-teren proprietate privata a comunei Tomșani, județul Prahova