Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea dezmembrării și alipirii de parcele la imobile proprietatea publică a comunei Tomșani, județul Prahova