Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbanism aferent PUZ