Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea documentației RECTIFICARE PUZ Introducere teren intravilan 71302mp pentru zonă mixtă unități agroozootehnice și unități industriale, depozite, amenajare acces in com Tomsani, DN 1D nr.cad.21537.T26 PA215