PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare în 67 de loturi a imobilului-teren situat în intravilanul satului Sătucu, nr cadastral 21448, T19, P168, în suprafață de 60000 mp, proprietate privată a Comunei Tomșani