PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea unui teren în suprafață de 10000 mp situat în satul Loloiasca, T27, P1841, proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activtăți de producție