Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea unui teren în suprafață de 10000 mp situat în satul Loloiasca, T27, P1841, proprietate publică a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activtăți de producție