Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea documentației "Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Tomșani, județul Prahova și a Regulamentului Local de Urbanism"