Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul Consolidare și recompartimentare Școală veche Magula