PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind aprobarea efectuării documentației topografice și a evaluării terenului în suprafață de 5.5 ha, situat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru stabilirea valorii de piață