Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind aprobarea efectuării documentației topografice și a evaluării terenului în suprafață de 5.5 ha, situat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru stabilirea valorii de piață